Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Felhasználási Feltételek

 

A LINDT & SPRÜNGLI WEBOLDALAKRA, WEBÁRUHÁZAKRA, ALKALMAZÁSOKRA ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI PLATFORMOKRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Vállalatunk elkötelezett a világ legjobb csokoládéjának gyártásában. Üdvözöljük a weboldalunkon!

Jelen Használati Feltételek célja a lindt.hu weboldal használatával kapcsolatos szabályok rögzítése, mely honlapot a Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe üzemelteti.

Név: Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105.

Cégjegyzékszám: 01-17-001148

Adószám: 26265113-2-41

Valamennyi webhelyünkön, online webáruházunkban, alkalmazásunkban és közösségi média felületünkön (továbbiakban: „Szolgáltatások”) arra törekszünk, hogy megszolgáljuk látogatóink bizalmát az online jelenlétünk iránt.

Jelen Használati Feltételek a Szolgáltatásokkal kapcsolatban álló valamennyi látogatóra, vásárlóra, vállalkozó vagy bármilyen más személyekre (ezen személyek a továbbiakban együttesen Felhasználók) vonatkoznak. A vállalatunk által működtetett, vagy harmadik felek platformjain található weboldalakon elérhető LINDT & SPRÜNGLI szolgáltatásokhoz és azok használatára jelen Használati Feltételek vonatkoznak. A Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, azok megnyitásával és használatával tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és elfogadta jelen Használati Feltételeket.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

LINDT & SPRÜNGLI a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi szöveg, kép vagy más típusú tartalommal összefüggésben felmerülő valamennyi szerzői jog, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy jogosult felhasználója. A LINDT & SPRÜNGLI előzetes írásbeli engedélyével lehetővé teheti a Szolgáltatások egyes részeinek saját célra történő felhasználását és sokszorosítását, feltéve, hogy minden szerzői jogi és védjeggyel kapcsolatos információ megőrzésre kerül. Ezek többszörözése, értékesítése vagy kereskedelmi célokra való felhasználása tiltott.  

Ön, mint Felhasználó kizárólagosan szavatol azért, hogy Ön a részünkre esetlegesen küldött üzenetében található tartalommal összefüggő szellemi tulajdonjogok tulajdonosa, ideértve, de nem kizárólag, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos ötleteket, véleményeket vagy know-how-t, vagy hogy engedélyt kapott arra, hogy az ilyen tartalmat elérhetővé tegye a LINDT & SPRÜNGLI számára. Ön elfogadja azt is, hogy a LINDT & SPRÜNGLI ingyenesen felhasználhatja az Ön által küldött, a LINDT & SPRÜNGLI címzett tartalmat. A LINDT & SPRÜNGLI semmilyen felelősséget nem vállal az Ön által megosztott tartalomért, harmadik személyek irányában ezért minden ezzel kapcsolatos felelősséget a lehető legteljesebb mértékben kizár.

További információkért (például képek, szövegek, fájlok vagy más tartalmak), amelyekhez hozzáférhet a Szolgáltatások használata során, kizárólag azon forrás felelős, amelyből a tartalom származik. A LINDT & SPRÜNGLI kifejezetten kizárja a felelősségét a weboldalán található esetleges harmadik fél szolgáltató által elérhetővé tett tartalmakért. A LINDT & SPRÜNGLI nem garantálja, hogy a Szolgáltatások keretében bemutatott tartalmakhoz való hozzáférés nem sérti harmadik felek kapcsolódó jogait.

SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Minden személyes adatot, amelyet online megoszt a LINDT & SPRÜNGLI-vel, az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezelünk. Mielőtt a LINDT & SPRÜNGLI részére személyes adatokat megadna, javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

Az online, e-mailben vagy más módon a LINDT & SPRÜNGLI részére eljuttatott további adatokat vagy anyagokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a fájlokat, megjegyzéseket és javaslatokat nem bizalmas információként és nem szellemi tulajdonjog tárgyaként kezeljük.

Nem használhatja a Szolgáltatásokat mások jogainak megsértésére így különösen, de nem kizárólagosan a LINDT & SPRÜNGLI, a weboldalak felhasználóinak vagy a LINDT & SPRÜNGLI partnereinek rágalmazására, vagy vírusokkal való támadásra vagy egyéb információ és adatbiztonsági problémák létrehozására.

A LINDT & SPRÜNGLI Szolgáltatásokhoz mutató linkeket közzétehet, feltéve, hogy semmilyen módon nem sugallja, hogy Ön kapcsolatban áll a vállalattal vagy, hogy ilyen tevékenységre felhatalmazta a LINDT & SPRÜNGLI. Nem manipulálhat egyetlen közzétett tartalmat sem, beleértve a „keret-hivatkozást” (framing) vagy a "mélylinkelést" (deep linking), illetve nem alkalmazhat semmilyen hasonló technikai m

A LINDT & SPRÜNGLI TERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE, VÉLEMÉNYEK ÉS EGYÉB AJÁNLÁSOK

A LINDT & SPRÜNGLI bátorítja Önt, hogy kifejezze véleményét a vállalat termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban a hűségprogramokon vagy a Szolgáltatásokon vagy más platformokon keresztül. A termékajánlások esetében ajánlott, hogy azok igazak és konstruktívak legyenek. Ezenkívül a LINDT & SPRÜNGLI fenntartja a jogot a felhasználói ajánlások törlésére, szerkesztésére, rövidítésére, helyesírás javítására vagy helyesbítésére stb., illetve azoknak a marketing anyagokban vagy a kommunikációban való idézésre.

PROMÓCIÓK ÉS ONLINE NYEREMÉNYJÁTÉKOK

Ön részt vehet a LINDT & SPRÜNGLI által a Szolgáltatásokon keresztül szervezett promóciókban és online nyereményjátékokban résztvevőként, anélkül, hogy termékeinket vagy szolgáltatásainkat meg kellene vásárolnia. Az egyes promóciók szabályait a promócióban való részvétel feltételeivel bocsájtjuk rendelkezésére. A LINDT & SPRÜNGLI írásban értesíti a nyerteseket a győzelmükről. A LINDT & SPRÜNGLI Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó a személyes adatok gyűjtésére promóció vagy nyereményjáték lebonyolítása céljából.

LINDT & SPRÜNGLI FELHASZNÁLÓI FIÓK

Amennyiben felhasználói fiókot hoz létre a LINDT & SPRÜNGLI valamely szolgáltatásánál, Ön felel azért, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok helyesek, pontosak és minden szempontból naprakészek. Ha megváltoztatja személyes adatait, vagy törölni kívánja Fiókját, értesítheti a LINDT & SPRÜNGLI munkatársát a +48 22 642 28 29 telefonszámon vagy a kapcsolati űrlapon keresztül: https://www.lindt.hu/irjon-nekunk.

A LINDT & SPRÜNGLI fenntartja a jogot, hogy a jelen Jognyilatkozatban foglalt rendelkezések megszegése esetén megtagadja a Szolgáltatások nyújtását és/vagy a fiók törléséről döntsön előzetes értesítés és indokolás nélkül, vagy ha a LINDT & SPRÜNGLI saját belátása szerint megállapítja, hogy az előzőek szerinti tevékenység egyébként érdekében áll.

LINDT & SPRÜNGLI FELELŐSSÉGE

Bár a LINDT & SPRÜNGLI célja a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása, a LINDT & SPRÜNGLI nem tudja garantálni, hogy a Szolgáltatások megfelelnek az Ön elvárásainak, hogy a szolgáltatások hibamentesek vagy folyamatosan elérhetőek lesznek. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes, a Szolgáltatásokban elérhető online ajánlatok vagy üzenetek információkat tartalmazhatnak olyan termékekről és szolgáltatásokról, amelyek az Ön országában nem elérhetőek.

A Szolgáltatások használata során előfordulhat, hogy más szolgáltatásra hivatkozó hiperlinkkel találkozik. Az ilyen szolgáltatásokat nem a LINDT & SPRÜNGLI vagy leányvállalatai működtetik és nem ellenőrzik. A LINDT & SPRÜNGLI nem felelős ezekért a szolgáltatásokért, így kizár minden felelősséget azok tartalmáért, törvényességéért, pontosságáért vagy azok funkcióikért.

Noha a LINDT & SPRÜNGLI nagy erőfeszítéseket tesz a vírusok vagy más káros számítógépes kódok Szolgáltatásokból történő eltávolítására, nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget a számítógépes vírusok és kódok lehetséges káros hatásaiért.

A hatályos jogszabályok által megengedett mértékben a LINDT & SPRÜNGLI, leányvállalatai és tisztségviselői, vezetői, alkalmazottai, partnerei vagy ezek képviselői teljes mértékben kizárják a közvetlen vagy közvetett károkért való felelősséget (ideértve az elmaradt haszonért vagy lehetséges megtakarításokért vagy szükségtelen költségekért való felelősséget), amelyek a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésből, azok használatából vagy azokhoz való kapcsolódásból erednek, vagy ezekhez kapcsolódnak, attól függetlenül, hogy az ilyen kár vagy veszteség a szokásos használat során következett-e be, megelőzhető volt-e, vagy a Szolgáltatásokból eredő hiba vagy mulasztás okozta-e (szándékos vagy nem). Ezenkívül a LINDT & SPRÜNGLI, leányvállalatai és vezetői, tisztségviselői, alkalmazottai, partnerei vagy mindegyikük képviselői minden esetben kizárnak minden felelősséget az Ön harmadik felek webhelyeihez való hozzáféréséért vagy ezekre mutató használatáért.

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

Jelen Jognyilatkozatokban foglalt Használati Feltételekre rendelkezésekre vonatkozóan, illetve a LINDT & SPRÜNGLI (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe által üzemeltetett bármely webhely használata során a magyar jog szabályai alkalmazandóak, a kollíziós szabályok figyelembevétele nélkül. A jelen Használati Feltételekkel és a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos viták vagy követelések esetén keresetet lehet benyújtani a LINDT & SPRÜNGLI székhelye szerint illetékes bíróság előtt, valamint más, a magyar jogszabályok szerint illetékes bíróságok előtt is.

Ha bármilyen kérdése van a jelen Használati Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a https://www.lindt.hu/irjon-nekunk űrlapon keresztül.

A LINDT & SPRÜNGLI jogosult jelen dokumentumot bármikor, egyoldalúan módosítani. A LINDT & SPRÜNGLI fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webhelyen, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webhelyet más domain név alá helyezze át. A Szolgáltatásokat igénybevevő valamennyi Felhasználónak ezért javasolt a jelen Használati Feltételek időszakonkénti ismételt áttekintése. Abban az esetben, ha jelen Használati Feltételek bármely rendelkezése jogellenes vagy más módon végrehajthatatlan azt eltávolítjuk a Használati Feltételek közül, a fennmaradó rendelkezések maradéktalanul hatályban maradnak.

 

Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe

Kelt: 2021. július 28.

 

Általános Szerződési Feltételek

1. Információ:

A következő Általános Szerződési Feltételek a Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe valamennyi árucikkére érvényesek. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

2. A szerződés létrejötte

Szerződést a webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A „Rendelés” gombra kattintva kiválaszthatja a megrendelni kívánt terméket, majd a termékek kiválasztását követően véglegesítheti megrendelését. Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Rendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül. Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésőbb 1 órán belül automatikus emailt küldünk Önnek, mely megerősíti, hogy megkaptuk megrendelését, ez annak részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja Önt, hogy megrendelése beérkezett hozzánk. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt nem iktatjuk.

 

A szerződő partner: a szerződés a Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepével jön létre.

Név: Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105.

Cégjegyzékszám: 01-17-001148

Adószám: 26265113-2-41

Ügyvezető igazgató: Balogh Máté és Marko Gasser

Telefonszám: 06-1-249-4934

Email: onlineshop-hu@lindt.com

 

3. A szerződés szövegének tárolása

A megrendelés adatait cégünk tárolja. Ha nyomtatott formában is szeretné megkapni, akkor kinyomtathatja a az Ön részére emailben elküldött "Megrendelés visszaigazolása"-t.

 

4. Elállási jog

Az alábbiak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő felhasználóink (végfelhasználók, fogyasztók) tekintetében érvényesülnek. Tekintettel arra, hogy a Lindt termékek

  1. Természetüknél fogva érzékenyek a tárolási körülményekre, gyorsan olvadhatnak, ennélfogva nem visszaszolgáltathatók – gyorsan romlandók

  2. Ajándékcsomagjaink értékesítése esetében, amelyek - bár standard kínálatból kerülhetnek kiválasztásra - egyedileg kerülnek elkészítésre, tehát az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Fentiekre tekintettel elállási jog nem érvényesíthető a termékeink esetében.

 

5. Árak és áruátvétel, szállítás

Valamennyi ár magyar forintban értendő és tartalmazzák a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség (kivétel, amennyiben a Lindt által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, a Lindt költségviselése mellett történik). Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár. A 2. pontban („Szerződés létrejötte”) meghatározott, a Webáruházban meghatározott termék ár, mint kizárólagosan alkalmazandó vételár szabálya megfelelően irányadó és alkalmazandó.

 

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során a Lindt (illetve logisztikai partnere a GLS Logisztikai Kft.) e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Lindt (illetve logisztikai partnere, a GLS Logisztikai Kft.) Önt erről tájékoztatni.

A Lindtnél - a megrendelés összegétől függetlenül – némely esettől eltekintve, általában – bruttó 1.250,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetnie a Vásárlónak. Ez az összeg csak részben fedezi a bérmentesítési/szállítási és a csomagolási tényleges díjat, a fennmaradó részt azonban a Lindt átvállalja a Vásárlóktól.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést a Lindt-nek kiszállítania, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer (egy szállítás után) számítja fel a Lindt.

A termék Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele a Vásárló részéről megtörténik.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Lindt díjmentesen biztosítja.

 

7. Szavatosság

Ha az átvett áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak az áru összekészítésekor, szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

 

8. Tulajdonjog fenntartása

A teljes kifizetésig az áru a Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe tulajdonában marad.

 

9. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése internetes partnerünk felületén (SimplePay) bankkártyával történhet (online fizetés). A Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon.

A Lindt a vásárláskor minden esetben számlát, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki, amelyről szóló adatot a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltakkal összhangban szolgáltatja az adó- és vámhatóság felé. A Vásárló által a vásárlás során történt bármely valótlan adatszolgáltatásból eredő jogkövetkezményekért a Lindt a felelősségét kizárja.

 

10. Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken: onlineshop-hu@lindt.com

A Lindt webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei: 06-1-249-4934 (normál díjszabással hívható)

Ügyfélszolgálat nyitva tartás: H-V 10.00-15.00

Vagy írhat a Lindt ügyfélszolgálat címére:

Lindt Ügyfélszolgálat; 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23. szám, Lindt márkabolt

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Lindt webáruház"

 

11. Adatvédelem

Adatvédelmi (GDPR) előírásainkat a shop.lindt.hu oldalon találja.

 

12. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. A Lindt fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.