Discover LINDT's Secrets of Chocolate
Használati feltételek

Használati feltételek

Ezek a feltételek (a “Feltételek”) szabályozzák e weboldal (az “Oldal”) használatát.


Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Feltételeket. Az Oldal használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette és egyetért ezen feltételekkel és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Ne használja az Oldalt (vagy ne folytassa használatát), ha nem ért egyet a Feltételekkel.


Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a Feltételekkel, vagy az Oldal használatával kapcsolatban, írjon nekünk, vagy hívja a +41 44 716 23 98 számot.

 

Rólunk

 

Az Oldalt a Lindt & Sprüngli (International) AG (“Lindt”) üzemelteti, anyacégünk, a Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ("Anyavállalat") és annak leányvállalatai nevében, az Ön személyes használatára, jelen Feltételek mellett. Társaságunkat a CH- 020.3.004.986-7 szám alatt, a Zürich Kantoni Cégnyilvántartóban jegyzik. Kereskedelmi kirendeltségünk a Seestrasse 204, CH- 8802 Kilchberg/Svájcban található.
Az ön által megadott személyes információkat a Lindt adatvédelmi politikájával összhangban tárolja és kezeli, amit itt olvashat.
Az Oldalon történő összes megrendeléssel és vásárlással kapcsolatban jelen Feltételek és az Értékesítési Feltételek és Szabályozások az irányadók. Az Oldal, és a benne található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak vagy frissülhetnek. A Lindt fenntartja magának a jogot, hogy a Feltételeket és egyéb jogi megjegyzéseket (beleértve az adatvédelmi politikát) felülvizsgálja. Minden változtatás az Oldalon történő megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Mivel ezek Önre kötelező érvényűek, kérjük, időnként látogassa meg az Oldalt, hogy tájékozódjon az aktuális Feltételekről és más jogi közleményekről.

 

Hozzáférés Oldalunkhoz

 

Az Oldalunkhoz való hozzáférés ideiglenes jellegű, és fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül visszavonjuk, illetve módosítsuk Oldalunk szolgáltatásait (bővebben lásd. “Oldal elérhetősége”). Nem terhel bennünket felelősség abban az esetben, ha bármilyen okból kifolyólag, bármilyen időszakban Oldalunk nem elérhető.


Az Oldalon található e-bolt az Oldalon történő regisztráció után érhető el, amelyhez bizonyos adatok megadására lehet szükség. Ilyen esetben Ön beleegyezik, hogy amikor azt az Oldal regisztrációs lapján kérjük, Ön valós, pontos, aktuális és teljes információt közöl, és ezeket karbantartja, illetve bármilyen változás esetén haladéktalanul frissíti. Előfordulhat, hogy időnként korlátozzuk az Oldalunk bizonyos részeihez vagy egészéhez való hozzáférést regisztrált felhasználóink számára.


A regisztrációt követően Ön megkapja felhasználói nevét és jelszavát. Kérjük, jelszavát tartsa titokban, és ne ossza meg senkivel. A jelszavával történő összes tevékenységért és megrendelésért Önt terheli a felelősség. Ha tudomására jut, vagy gyanítja, hogy bárki ismer(het)i jelszavát, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket. Ha a Lindt részéről bármiféle gyanú felmerül, hogy az Oldalon visszaélés vagy a biztonság megsértése történt, kérhetjük, hogy változtassa meg jelszavát, vagy felfüggeszthetjük a hozzáférését (lásd alább).

 

Rendelkezésre állás

 

Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Oldalon 24 órán keresztül az Önök rendelkezésre álljunk, a Lindtet nem terheli a felelősség, ha bármely okból, bármennyi időtartamra ez Oldal nem elérhető. Az Oldalon való hozzáférést ideiglenesen és értesítés nélkül felfüggeszthetjük rendszerhiba, karbantartási és javítási munkálatok miatt, illetve bármilyen, a Lindtnek nem felróható okból.


A Lindt bármikor törölheti az Oldalhoz való hozzáférését, annak egészén illetve bizonyos részein való részvételét és/vagy regisztrációját bármilyen előzetes értesítés és kötelezettség nélkül. A Lindt kötelezettségeinek bármiféle korlátozása a felmondást követően is érvényben marad.

 

Az Oldal használata

 

Az Oldal csak törvényes célokra használható. Nem használhatja az Oldalt:

 

 • bármilyen módon, amely hatályos helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényekbe vagy szabályozásokba ütközik;
 • bármilyen módon, amely más személyek jogait sérti;
 • bármilyen törvényellenes vagy törvénysértő módon, ilyen célból vagy hatással; kéretlen vagy jogosulatlan reklám vagy promóciós anyag, vagy bármilyen hasonló kérés (spam) továbbítására; és
 • bármilyen olyan adat továbbítására és feltöltésére, amely esetén tudomással bír arról, hogy az vírust, trójai lovat, férgeket, idő-bombát, billentyűleütés-naplózót, kémprogramot, reklámprogramot és bármely más kártékony programot, vagy amely hasonló számítógépes kódot tartalmaz, ami bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver működésére kártékony hatással van.

Interaktív Szolgáltatások

 

A Lindt interaktív szolgáltatásokat (chat szoba, faliújságok és blogolási felületek) kínálhat az Oldalon.


Az oldalon történő olyan interaktív szolgáltatások használata során, amely lehetőséget ad, hogy az Oldalra anyagokat töltsön fel, illetve kapcsolatba lépjen más felhasználókkal, követnie kell a Tartalmi Előírásokat (alábbiakban kifejtve). Ön garantálja, hogy bármely ilyen hozzájárulása megfelel ezeknek az előírásoknak, és kárpótolja a Lindtet ezen garancia bármilyen megsértéséért.


Az Oldalunkra feltöltött vagy ott megosztott bármiféle anyag nem minősül titkosnak. A Lindtnek jogában áll bármely ezen anyagot felhasználni, másolni és terjeszteni. A Lindt arra is fenntartja a jogot, hogy felfedje az Ön személyazonosságát bármely harmadik félnek, amely az Ön által az oldalon megosztott anyagról úgy nyilatkozik, hogy az az ő szellemi tulajdonjogát sérti.


A Lindt nem vonható felelősségre, illetve nem kötelezhető bármely harmadik fél felé az Ön vagy az Oldal bármely más felhasználója által közölt bármely anyag tartalmáért és pontosságáért.
A Lindtnek jogában áll az Ön által közölt bármely anyagot vagy hozzászólást eltávolítani az Oldalról.

 

Tartalmi követelmények

 

Ezen tartalmi követelmények bármely és az összes, az Ön által az Oldalon és az ahhoz kapcsolódó interaktív szolgáltatáson közreadott anyagra vonatkoznak.
Közleménye:

 • pontos (tények közlése esetén);
 • hitelesnek tartott (vélemény közlése esetén); és
 • összhangban áll a helyileg hatályos törvényekkel.

Közleménye nem:

 • tartalmazhat személyiségi jogot sértő anyagot; tartalmazhat obszcén, támadó, gyűlölködő vagy felbujtó anyagot;
 • mutathat be kifejezetten szexuális jellegű tartalmat;
 • reklámozhat erőszakot;
 • tartalmazhat faji, nemi, vallási, nemzeti, rokkantságra, szexuális orientációra vagy korra vonatkozó diszkriminációt;
 • sértheti bármely személy szerzői jogait, adatbázis jogát vagy védjegyét;
 • lehet félrevezető;
 • sérthet semmilyen, harmadik féllel szembeni jogi kötelezettséget, mint pl. szerződéses kötelezettség, vagy titoktartási kötelezettség;
 • buzdíthat illegális tevékenységre;
 • lehet fenyegető, nem élhet vissza vagy gázolhat bele más magánügyeibe, vagy nem okozhat zavart, kényelmetlenséget vagy szükségtelen izgalmat;
 • lehet zaklató, felizgató, megbotránkoztató, sértő és gyalázkodó másra nézve;
 • használható más nevében, vagy oly módon, hogy az saját identitását vagy máshoz való kapcsolatát hamis színben tünteti fel;
 • keltheti azt a benyomást, hogy az tőlünk származik, amennyiben nem ez a helyzet; és
 • segíthet semmilyen törvénytelen tevékenységet, mint például a szerzői jogok szabálytalan használatát, vagy a számítógéppel való visszaélést.

Amennyiben ezen tartalmi szabályok megsértésre kerülnek, a Lindt megteheti a megfelelő intézkedéseket, amelyek magukba foglalják az ön Oldalhasználati jogának azonnali ideiglenes vagy állandó visszavonását, a posztok vagy feltöltött anyagok eltávolítását és a helytelen használatból eredő kárának jogi úton történő megtérítését.

 

Linkek elhelyezése az Oldalon

 

A Lindt nem tartozik felelősséggel ezen Oldalon keresztül elért, harmadik fél által üzemeltetett tartalmakért, és nem fogad el semmiféle kötelezést, nem ad biztosítékot, és nem vállal (akár kifejezett, akár ráutaló) kötelezettséget vagy felelősséget semmilyen más, honlapon található tartalommal kapcsolatban. Az Oldalon található összes link az Ön kényelmét szolgálja  és nem jelenti azt, hogy ezen tartalmakkal a Lindt egyetért, vagy ajánlja azokat.

 

Szellemi tulajdon

 

A Lindt név, logo, vállalati jelek és védjegyek a Lindt és/vagy anyavállalatának kizárólagos tulajdonát képezik, és nem engedélyezett azok használata. Ezen Oldalt és tartalmát EU-s és nemzetközi szabadalmi jogok, és más, szellemi tulajdonra vonatkozó jogok védik. Hacsak máshogy nem jelöljük a Lindt és az Oldal felhasználói között, a Lindt és/vagy anyavállalata az Oldal és annak tartalmához kapcsolódó szerzői jogok és minden más szellemi tulajdonjog tulajdonosa. Az alább rögzítetteknek megfelelően, nem lehet az Oldal bármely részét reprodukálni, módosítani, másolni vagy bármilyen kereskedelmi célra felhasználni a Lindt előzetes írásos engedélye nélkül.


Az Oldalon található tartalmakat (beleértve a Kereskedelmi Feltételeket és Szabályozásokat, az Adatvédelmi Szabályzatot és bármilyen megrendelési visszaigazolást) saját használatára letöltheti és a számítógépe kijelzőjén megjelenítheti vagy kinyomtathatja, minden szerzői jogi és tulajdonosi megjegyzések változatlanul hagyása mellett. A tartalmak bármilyen más, ezen Feltételekkel ellentétes használata a Lindt Csoport és/vagy harmadik fél szellemi jogainak megsértésével való kárigény támasztásának lehetőségét vonja maga után.

 

Felelősség


Az Oldalt garancia vagy szavatosság nélkül bocsátjuk rendelkezésére. Bármilyen hatályos jog keretein belül a Lindt, társult vállalatai és azok tisztségviselői, vezetői, alkalmazottai, tulajdonosai illetve ezek bármelyikének képviselői kizárnak minden felelősséget és kötelezettséget (beleértve a haszonvesztést, elvárt megtakarítás elvesztését, vagy felesleges kiadásokat is) az Oldal elérése, használata, vagy az arra való hagyatkozás tekintetében, függetlenül attól, hogy ezek a mindennapos esetekből, vagy attól eltérő károkból származtak, előreláthatóak voltak vagy sem, vagy az Oldalon történt hiba vagy hiányosság (akár gondatlanságból fakad, akár nem), kivéve, hogy semmi nem befolyásolja a Lindt, annak társult vállalatai és azok tisztségviselői, vezetői, alkalmazottjai tulajdonosai illetve ezek bármelyikének képviselői törvény által nem kizárt vagy korlátozott bármilyen jellegű felelősségét gondatlanságból származó halálért vagy testi sérüléséért.


Míg a Lindt minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megelőzze az Oldalon vírus, vagy más káros számítógépes kódok jelenlétét, erre nem kötelezhető, nem biztosítja, és nem tehető kötelessé vagy felelőssé, akár explicit módon, akár burkoltan a vírusokkal vagy hasonló számítógépes kódokkal kapcsolatban felmerülő károkért. Kérjük, tegyen meg minden megfelelő óvintézkedést az Oldal használata, vagy arról való letöltés előtt.


Ezen “Felelősségek” bekezdésben megjelöltek közül semmi nem vonatkozik az Oldalon történő termékvásárlások felelősségi körébe, amelyre vonatkozóan a Kereskedelmi Feltételek és Szabályozások az irányadók.

 

Irányadó jogszabályok


A Feltételek és az Oldal használatának tekintetében a Svájcban érvényes jogszabályok az irányadók Az Oldal használatával és a Feltételek elfogadásával Ön aláveti magát a Lindt székhelyén található bíróság kizárólagos joggyakorlásának, azzal a kikötéssel, hogy a Lindt bármilyen lépést tehet a megfelelő joghatóságnál a szellemi tulajdonjogainak védelme vagy bármilyen, a Lindtnek tulajdonított pénzösszeg megtérítése érdekében.


Általános rendelkezések


Ha a Feltételek bármely rendelkezése jogszerűtlennek, érvénytelennek, vagy bármilyen más okból érvényesíthetetlennek bizonyul, így azon rendelkezés elválasztható a Feltételektől és a fennmaradó rendelkezések érvényességét és érvényesíthetőségét nem befolyásolja.
Amennyiben a Lindt a Feltételek bármely rendelkezését nem képes gyakorolni vagy érvényesíteni, az nem jelenti automatikusan a jogoktól vagy rendelkezésektől való elállását, kivéve, ha ezt a Lindt írásban elismeri.
A Feltételek kizárólag az ön kényelmét biztosítják, azoknak semmiféle jogi vagy szerződéses érvényük nincs.
A feleknek nem áll szándékában a Feltételek részben vagy egészben történő érvényesítése harmadik személlyel szemben, beleértve az Egyesült Királyságban érvényes 1999. évi Szerződésekre (harmadik felek jogaira) vonatkozó törvényt, vagy más ország ide vonatkozó szabályozását.